Kako osnovati motociklistički klub, koja su sve načela na kojima se može zasnivati takva vrsta građanskog udruživanja te elementi identiteta kojim se klub predstavlja u javnosti.