Povijest motociklističkih klubova od početaka izuma motocikla, te najčešći motivi prema kojima se organiziraju pripadnosti pojedinim motociklističkim klubovima – rasna, vjerska, građanska pripadnost, kao i spolno opredjeljenje.